Sydsvenska Lagerbolag
Sydsvenska Lagerbolag hjälper till med nybildningar av bolag, lagerbolag, fusioner, aktiekapitalsförändringar, snabbavvecklingar och likvidationer.
Välkommen med er förfrågan eller beställning.


Snabbavveckling
Sälj det vilande bolaget till oss och få betalt omedelbart istället för att vänta i 7-8 månader som är fallet vid en vanlig likvidation. Vi betalar det egna kapitalet med avdrag för 12.000 kr för alla bolag med eget kapital upp till 200.000 kr. Vi avvecklar alltid genom likvidation.


50.000 kronors bolag
Vi har lagerbolag med 50.000 kronor i aktiekapital som kan levereras omgående.

tel. +46 (0)383 - 101 00   •   info@sydsvenskalagerbolag.se   •   fax +46 (0)383 101 70